mediahacks-logo

Home

Cílem projektu MEDIA-HACKS je rozvíjet dovednosti v oblasti mediální gramotnosti místních komunit podporou občanů, aby se stali producenty spolehlivého mediálního obsahu a etickými spotřebiteli obsahu. Projektový tým ve spolupráci s místními komunitami bude rozvíjet dovednosti občanů, aby se lidé v komunitě lépe vyrovnali se stresem a napětím dnešní společnosti zmírněním dopadu falešných zpravodajských kampaní zaměřených na destabilizaci současného stavu. Místní komunity v Irsku, Německu, Španělsku, Itálii, Portugalsku, Polsku a České republice se budou účastnit auditů místních komunit, školení a evropských výměn budujících dovednosti v oblasti mediální a informační gramotnosti.


O projektu

The era of fake news and disinformation is upon us; and research tells us that Europeans are struggling to deal with it. What worries people most, is that so many of us are unable to tell whether a story is real or false (Statista, 2018). The frequency with which we encounter disinformation and its potential to influence the way we think, how we vote, and what we believe, has made it an important issue in society today.

Our aim is to raise awareness amongst local communities about these issues through accessible resources and to equip them with the skills to support each other to become both producers of reliable media content and ethical consumers of content. Using an asset-based community development approach, we have identified the skills, assets and capabilities within the community and created a media literacy framework that is sustainable into the future.

Zdroje

V rámci projektu MEDIA HACKS budeme:

Vývoj souboru nástrojů pro audit komunity a provádění rozsáhlého procesu auditu komunity pod vedením místních mediálních akčních skupin v sedmi zemích EU.

news

Vytvářet nový Výcvikový program Community Media Skills a pořádat řadu vzdělávacích workshopů

building

Nabízet mediální moderátorské zdroje a školení pro komunity působící v dnešním prostředí sociálních médií 

Naši partneři

Sedm partnerů spojuje své odborné znalosti, aby v rámci tohoto projektu Erasmus + vyvinuli metodiku budování komunity a poskytli školení v oblasti mediální gramotnosti na sedmi místech po celé Evropě.

Perspektiva budoucnosti

Future in Perspective, jednající jako koordinátor projektu, je soukromá společnost specializující se na oblasti vzdělávání a e-learningu, mediální produkce, strategického plánování a rozvoje podnikání. Prostřednictvím naší práce na národních projektech a projektech financovaných EU jsme zapojili a podpořili místní skupiny mládeže, komunity migrantů, starší osoby a jednotlivce, kteří chyběli ve vzdělávání, aby se znovu zapojili do poskytovatelů služeb a hlavního vzdělávacího a vzdělávacího programu. Máme odborné znalosti v oblasti podpory podniků na specializovaných trzích, jako jsou kreativní, kulturní a ekologická odvětví, při vývoji udržitelných obchodních modelů. Více informací: www.futureinperspective.com

Skills Elevation FHB

Skills Elevation FHB (Berlin) je malý a střední podnik založený v roce 2016, jehož posláním je poskytovat alternativní metodiku vzdělávání na podporu sociálního, emocionálního a kognitivního rozvoje marginalizovaných skupin a pedagogů v první linii za účelem integrace nových pedagogických přístupů do jejich každodenní praxe. Společnost se zavázala poskytovat kreativní prostor a „živou laboratoř“ pro vzdělávací inovace, experimentování a vývoj s cílem nabídnout nové metodiky a zdroje pro řešení přetrvávajících sociálních, ekonomických a integračních problémů, které se týkají všech členských států EU. FHB se zaměřuje na využití odborných znalostí, které jsou k dispozici pro návrh a výrobu nejmodernějších učebních a výukových materiálů s využitím open-source technologií pro neformální i neformální prostředí.

Více informací: www.skillselevationfhb.com

 

Rightchallenge

Rightchallenge je nevládní organizace, která si klade za cíl podporovat vzdělávání a odbornou přípravu jako prostředek sociálního začlenění. Věříme, že vzdělávání se musí zaměřit na celostní rozvoj všech lidí, aby je připravilo na účast ve všech dimenzích společnosti, jako je rodina, práce a volný čas. Jako organizace aktivně spolupracující s komunitou tedy poskytujeme poradenské služby a návrh osnov v oblasti vzdělávání dospělých a rozvoje komunity a podporujeme komunity ohrožené sociálním vyloučením pomocí dobrovolnických příležitostí a sociálně-vzdělávacích programů zaměřených na zlepšení digitálních a mediálních médií gramotnosti.

Více informací: www.rightchallenge.org

INNEO

Inneo je sdružení se sídlem v Řešově v jižním Polsku. Hlavní oblastí činnosti je poskytování školení a kariérního poradenství. Inneo má zkušenosti s poskytováním školení v oblastech, jako je školení počítačových služeb, řízení na trhu práce a podnikání. Byli jsme zapojeni do více než 20 projektů Erasmus + zaměřených především na podporu mladých lidí na trhu práce. Inneo má zkušenosti s vývojem školicích materiálů, prováděním výzkumu, šířením výsledků projektů, vývojem propagačních materiálů a editací audio-videa.

Více informací: www.inneo.org.pl

 

Polygonal

Polygonal je nezisková organizace založená ve venkovských oblastech na jihu Říma zaměřená na digitální vzdělávání pro sociální posílení. Pracuje hlavně v oblastech souvisejících s inovativními postupy v digitálním vzdělávání pro sociální změny, digitálním sociálním softwarem a angažovaností žen, dospělých, migrantů a menšin. Polygonal provozuje komunitní centrum mládeže určené studentům a mladým lidem obecně. Naše vzdělávací jádro je e-learningová platforma, kterou používají tisíce studentů.

Více informací: www.polygonal.ngo

 

AKLUB

Centrum vzdělávání a poradenství AKLUB je vzdělávací a nezisková organizace z České republiky. AKLUB poskytuje vzdělávací programy a další služby třem různým cílovým skupinám:

1.Profesionálové a odborníci (učitelé, sociální pracovníci, sociální a kariérní poradci, psychologové, vedoucí seminářů, mladí koučové a odborníci ve společnostech).

2.Mladí lidé. Ve spolupráci se školami vyvíjíme nové nástroje pro vzdělávání a motivaci mladých lidí. Poskytujeme jim také poradenské služby a kariérní poradenství.

3.Znevýhodnění lidé (například nezaměstnaní, mladí lidé bez pracovní zkušenosti, zdravotně postižení, NEET, lidé ohroženi sociálním vyloučením, lidé nad 50 let, migranti atd.). Poskytujeme jim vzdělávací kurzy, integrační programy a poradenství, které jim pomáhají řešit různé životní situace.

Více informací: www.aklub.org

 

INFODEF

INFODEF, Institut pro podporu rozvoje a vzdělávání, je soukromé a nezávislé výzkumné, vývojové a inovační centrum, jehož posláním je navrhovat a provádět projekty, které přispívají k dosažení udržitelného a inkluzivního rozvoje prostřednictvím vzdělávání, kultury a inovací. Středisko, které španělské ministerstvo vědy uznává jako inovativní malé a střední podniky, navrhuje a vyvíjí inovativní nástroje, metodiky a služby, které reagují na současné sociální a ekonomické výzvy. Naším cílem je umožnit předvídání a podporu změn nezbytných k dosažení budoucích cílů a záměrů společnosti. 

INFODEF podporuje modernizaci vzdělávacích systémů a pedagogické inovace ve veřejných a soukromých vzdělávacích institucích na národní i evropské úrovni. Jednou z hlavních oblastí odborných znalostí INFODEF je návrh inovativních metodik a nástrojů na podporu práce odborníků zapojených do konkrétních cílových skupin, jako jsou mladí lidé, migranti, dospělí s nízkou kvalifikací, lidé se zdravotním postižením, vězni a další znevýhodněné skupiny.

More Information: www.infodef.es

 

Perspektiva budoucnosti

Future in Perspective, jednající jako koordinátor projektu, je soukromá společnost specializující se na oblasti vzdělávání a e-learningu, mediální produkce, strategického plánování a rozvoje podnikání. Prostřednictvím naší práce na národních projektech a projektech financovaných EU jsme zapojili a podpořili místní skupiny mládeže, komunity migrantů, starší osoby a jednotlivce, kteří chyběli ve vzdělávání, aby se znovu zapojili do poskytovatelů služeb a hlavního vzdělávacího a vzdělávacího programu. Máme odborné znalosti v oblasti podpory podniků na specializovaných trzích, jako jsou kreativní, kulturní a ekologická odvětví, při vývoji udržitelných obchodních modelů. Více informací: www.futureinperspective.com

Skills Elevation FHB

Skills Elevation FHB (Berlin) je malý a střední podnik založený v roce 2016, jehož posláním je poskytovat alternativní metodiku vzdělávání na podporu sociálního, emocionálního a kognitivního rozvoje marginalizovaných skupin a pedagogů v první linii za účelem integrace nových pedagogických přístupů do jejich každodenní praxe. Společnost se zavázala poskytovat kreativní prostor a „živou laboratoř“ pro vzdělávací inovace, experimentování a vývoj s cílem nabídnout nové metodiky a zdroje pro řešení přetrvávajících sociálních, ekonomických a integračních problémů, které se týkají všech členských států EU. FHB se zaměřuje na využití odborných znalostí, které jsou k dispozici pro návrh a výrobu nejmodernějších učebních a výukových materiálů s využitím open-source technologií pro neformální i neformální prostředí.

Více informací: www.skillselevationfhb.com

 

Rightchallenge

Rightchallenge je nevládní organizace, která si klade za cíl podporovat vzdělávání a odbornou přípravu jako prostředek sociálního začlenění. Věříme, že vzdělávání se musí zaměřit na celostní rozvoj všech lidí, aby je připravilo na účast ve všech dimenzích společnosti, jako je rodina, práce a volný čas. Jako organizace aktivně spolupracující s komunitou tedy poskytujeme poradenské služby a návrh osnov v oblasti vzdělávání dospělých a rozvoje komunity a podporujeme komunity ohrožené sociálním vyloučením pomocí dobrovolnických příležitostí a sociálně-vzdělávacích programů zaměřených na zlepšení digitálních a mediálních médií gramotnosti.

Více informací: www.rightchallenge.org

INNEO

Inneo je sdružení se sídlem v Řešově v jižním Polsku. Hlavní oblastí činnosti je poskytování školení a kariérního poradenství. Inneo má zkušenosti s poskytováním školení v oblastech, jako je školení počítačových služeb, řízení na trhu práce a podnikání. Byli jsme zapojeni do více než 20 projektů Erasmus + zaměřených především na podporu mladých lidí na trhu práce. Inneo má zkušenosti s vývojem školicích materiálů, prováděním výzkumu, šířením výsledků projektů, vývojem propagačních materiálů a editací audio-videa.

Více informací: www.inneo.org.pl

 

Polygonal

Polygonal je nezisková organizace založená ve venkovských oblastech na jihu Říma zaměřená na digitální vzdělávání pro sociální posílení. Pracuje hlavně v oblastech souvisejících s inovativními postupy v digitálním vzdělávání pro sociální změny, digitálním sociálním softwarem a angažovaností žen, dospělých, migrantů a menšin. Polygonal provozuje komunitní centrum mládeže určené studentům a mladým lidem obecně. Naše vzdělávací jádro je e-learningová platforma, kterou používají tisíce studentů.

Více informací: www.polygonal.ngo

 

AKLUB

Centrum vzdělávání a poradenství AKLUB je vzdělávací a nezisková organizace z České republiky. AKLUB poskytuje vzdělávací programy a další služby třem různým cílovým skupinám:

1.Profesionálové a odborníci (učitelé, sociální pracovníci, sociální a kariérní poradci, psychologové, vedoucí seminářů, mladí koučové a odborníci ve společnostech).

2.Mladí lidé. Ve spolupráci se školami vyvíjíme nové nástroje pro vzdělávání a motivaci mladých lidí. Poskytujeme jim také poradenské služby a kariérní poradenství.

3.Znevýhodnění lidé (například nezaměstnaní, mladí lidé bez pracovní zkušenosti, zdravotně postižení, NEET, lidé ohroženi sociálním vyloučením, lidé nad 50 let, migranti atd.). Poskytujeme jim vzdělávací kurzy, integrační programy a poradenství, které jim pomáhají řešit různé životní situace.

Více informací: www.aklub.org

 

INFODEF

INFODEF, Institut pro podporu rozvoje a vzdělávání, je soukromé a nezávislé výzkumné, vývojové a inovační centrum, jehož posláním je navrhovat a provádět projekty, které přispívají k dosažení udržitelného a inkluzivního rozvoje prostřednictvím vzdělávání, kultury a inovací. Středisko, které španělské ministerstvo vědy uznává jako inovativní malé a střední podniky, navrhuje a vyvíjí inovativní nástroje, metodiky a služby, které reagují na současné sociální a ekonomické výzvy. Naším cílem je umožnit předvídání a podporu změn nezbytných k dosažení budoucích cílů a záměrů společnosti. 

INFODEF podporuje modernizaci vzdělávacích systémů a pedagogické inovace ve veřejných a soukromých vzdělávacích institucích na národní i evropské úrovni. Jednou z hlavních oblastí odborných znalostí INFODEF je návrh inovativních metodik a nástrojů na podporu práce odborníků zapojených do konkrétních cílových skupin, jako jsou mladí lidé, migranti, dospělí s nízkou kvalifikací, lidé se zdravotním postižením, vězni a další znevýhodněné skupiny.

More Information: www.infodef.es

 

Akce a workshopy

Komunitní mediální summity

Komunitní mediální summity se budou konat v červnu 2022, aby představily novou mediální infrastrukturu vytvořenou pro širší komunitu a povzbudily obyvatele k doplnění zdrojů pro mediální školení vyvinutých k vybudování jejich kapacity mediální gramotnosti, aby porozuměli falešným zprávám a jak s nimi účinně zacházet. Tyto summity budou neocenitelnou příležitostí pro projekt MEDIA HACKS sdílet výsledky projektu s místními obyvateli, dospělými a komunitními pedagogy a zúčastněnými stranami, které mají zájem o vytvoření vlastního komunitního mediálního rámce - budování komunity praxe v celé Evropě

Výměny informací pro pedagogy dospělých

Výměny informací pro pedagogy dospělých Výuka dospělých a komunitních pedagogů ke zmírnění hrozby falešných zpráv začíná budováním jejich vlastní digitální gramotnosti, aby věděli, jak ověřit mediální obsah a identifikovat mechanismy používané k šíření dezinformací a falešných zpráv. Pouze budováním vlastních dovedností v této oblasti budou pedagogové schopni podporovat další pedagogy v jejich místní oblasti a v celé komunitě, kde pracují na řešení této zákeřné hrozby. Třídenní tréninková akce bude pořádána v České republice a bude zahrnovat semináře, praktické školení představující kompletní sadu tréninkových zdrojů vyvinutých v rámci projektu.

Výměny informací pro občany

Projekt MEDIA HACKS nabídne členům místních komunitních týmů pro správu médií v celé Evropě příležitost přijet do Irska v květnu 2022, aby se podělili o své zkušenosti s komunitními médii a diskutovali o nejlepších přístupech, které je třeba použít při řízení moderování mediálního obsahu a budování digitální gramotnosti v komunitě. Rovněž budou prozkoumány možnosti budoucí výměny projektů osvědčených postupů v rámci programu Erasmus +.

Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.

Číslo projektu: 2020-1-IE01-KA204-066032

cs_CZCzech