mediahacks-logo

Home

Cílem projektu MEDIA-HACKS je rozvíjet dovednosti v oblasti mediální gramotnosti místních komunit podporou občanů, aby se stali producenty spolehlivého mediálního obsahu a etickými spotřebiteli obsahu. Projektový tým ve spolupráci s místními komunitami bude rozvíjet dovednosti občanů, aby se lidé v komunitě lépe vyrovnali se stresem a napětím dnešní společnosti zmírněním dopadu falešných zpravodajských kampaní zaměřených na destabilizaci současného stavu. Místní komunity v Irsku, Německu, Španělsku, Itálii, Portugalsku, Polsku a České republice se budou účastnit auditů místních komunit, školení a evropských výměn budujících dovednosti v oblasti mediální a informační gramotnosti.


O projektu

Éra falešných zpráv a dezinformací je před námi; a výzkum nám říká, že Evropané se s tím snaží vypořádat. Co lidi nejvíce trápí, je to, že tolik z nás nedokáže říci, zda je nějaký příběh skutečný nebo smyšlený (Statista, 2018). Frekvence, s níž se setkáváme s dezinformacemi, a jejich potenciál ovlivnit způsob, jakým přemýšlíme, jak hlasujeme a čemu věříme, učinila z dezinformací v dnešní společnosti důležitý problém. V průměru se 66% evropských občanů každý týden setkává s falešnými zprávami nebo dezinformacemi, přičemž 37% občanů je svědkem dezinformací ve svých zpravodajských kanálech každý den (Statista, 2019). Falešné zprávy a dezinformace jsou novou výzvou s vysokým potenciálem negativně ovlivnit demokratické procesy a společenské debaty. Naším cílem je zvýšit povědomí místních komunit o těchto problémech prostřednictvím přístupných zdrojů a vybavit komunity dovednostmi, které jim pomohou vytvářet spolehlivý mediální obsah, a dále jim pomohou se stát etickými spotřebiteli mediálního obsahu. Pomocí rozvoje komunity založeného na jejích silných stránkách identifikujeme dovednosti, aktiva a schopnosti v komunitě a vytvoříme rámec mediální gramotnosti, který je udržitelný do budoucna.

Zdroje

V rámci projektu MEDIA HACKS budeme:

Development of a Community Audit Toolkit and implementation of a large-scale community audit process lead by local Media Action Groups in seven EU countries

news

Vytvářet nový Výcvikový program Community Media Skills a pořádat řadu vzdělávacích workshopů

building

Nabízet mediální moderátorské zdroje a školení pro komunity působící v dnešním prostředí sociálních médií 

V rámci projektu budování komunity vypracujeme také vzdělávací program pro pedagogy dospělých v komunitách, protože tito budou hlavními zprostředkovateli zajišťujícími školení vyvinutá týmem projektu MEDIA HACKS. Tito vyškolení pedagogové budou poskytovat průběžnou podporu týmům komunitních médií v jednotlivých zemích projektového partnerství.

Všechny zdroje a materiály pro školení budou k dispozici na vzdělávacím portálu projektu MEDIA-HACK na adrese www.mediahacks.eu. Doufáme, že komunity budou také sdílet své zkušenosti a odborné znalosti prostřednictvím řady diskuzí a vzájemných návštěv financovaných projektem.

Zdroje

V rámci projektu MEDIA HACKS budeme:

Development of a Community Audit Toolkit and implementation of a large-scale community audit process lead by local Media Action Groups in seven EU countries

news

Vytvářet nový Výcvikový program Community Media Skills a pořádat řadu vzdělávacích workshopů

building

Nabízet mediální moderátorské zdroje a školení pro komunity působící v dnešním prostředí sociálních médií 

V rámci projektu budování komunity vypracujeme také vzdělávací program pro pedagogy dospělých v komunitách, protože tito budou hlavními zprostředkovateli zajišťujícími školení vyvinutá týmem projektu MEDIA HACKS. Tito vyškolení pedagogové budou poskytovat průběžnou podporu týmům komunitních médií v jednotlivých zemích projektového partnerství.

Všechny zdroje a materiály pro školení budou k dispozici na vzdělávacím portálu projektu MEDIA-HACK na adrese www.mediahacks.eu. Doufáme, že komunity budou také sdílet své zkušenosti a odborné znalosti prostřednictvím řady diskuzí a vzájemných návštěv financovaných projektem.

Naši partneři

Sedm partnerů spojuje své odborné znalosti, aby v rámci tohoto projektu Erasmus + vyvinuli metodiku budování komunity a poskytli školení v oblasti mediální gramotnosti na sedmi místech po celé Evropě.

Perspektiva budoucnosti

Future in Perspective, jednající jako koordinátor projektu, je soukromá společnost specializující se na oblasti vzdělávání a e-learningu, mediální produkce, strategického plánování a rozvoje podnikání. Prostřednictvím naší práce na národních projektech a projektech financovaných EU jsme zapojili a podpořili místní skupiny mládeže, komunity migrantů, starší osoby a jednotlivce, kteří chyběli ve vzdělávání, aby se znovu zapojili do poskytovatelů služeb a hlavního vzdělávacího a vzdělávacího programu. Máme odborné znalosti v oblasti podpory podniků na specializovaných trzích, jako jsou kreativní, kulturní a ekologická odvětví, při vývoji udržitelných obchodních modelů. Více informací: www.futureinperspective.com

Skills Elevation FHB

Skills Elevation FHB (Berlin) je malý a střední podnik založený v roce 2016, jehož posláním je poskytovat alternativní metodiku vzdělávání na podporu sociálního, emocionálního a kognitivního rozvoje marginalizovaných skupin a pedagogů v první linii za účelem integrace nových pedagogických přístupů do jejich každodenní praxe. Společnost se zavázala poskytovat kreativní prostor a „živou laboratoř“ pro vzdělávací inovace, experimentování a vývoj s cílem nabídnout nové metodiky a zdroje pro řešení přetrvávajících sociálních, ekonomických a integračních problémů, které se týkají všech členských států EU. FHB se zaměřuje na využití odborných znalostí, které jsou k dispozici pro návrh a výrobu nejmodernějších učebních a výukových materiálů s využitím open-source technologií pro neformální i neformální prostředí.

Více informací: www.skillselevationfhb.com

 

Rightchallenge

Rightchallenge je nevládní organizace, která si klade za cíl podporovat vzdělávání a odbornou přípravu jako prostředek sociálního začlenění. Věříme, že vzdělávání se musí zaměřit na celostní rozvoj všech lidí, aby je připravilo na účast ve všech dimenzích společnosti, jako je rodina, práce a volný čas. Jako organizace aktivně spolupracující s komunitou tedy poskytujeme poradenské služby a návrh osnov v oblasti vzdělávání dospělých a rozvoje komunity a podporujeme komunity ohrožené sociálním vyloučením pomocí dobrovolnických příležitostí a sociálně-vzdělávacích programů zaměřených na zlepšení digitálních a mediálních médií gramotnosti.

Více informací: www.rightchallenge.org

INNEO

Inneo je sdružení se sídlem v Řešově v jižním Polsku. Hlavní oblastí činnosti je poskytování školení a kariérního poradenství. Inneo má zkušenosti s poskytováním školení v oblastech, jako je školení počítačových služeb, řízení na trhu práce a podnikání. Byli jsme zapojeni do více než 20 projektů Erasmus + zaměřených především na podporu mladých lidí na trhu práce. Inneo má zkušenosti s vývojem školicích materiálů, prováděním výzkumu, šířením výsledků projektů, vývojem propagačních materiálů a editací audio-videa.

Více informací: www.inneo.org.pl

 

Polygonal

Polygonal je nezisková organizace založená ve venkovských oblastech na jihu Říma zaměřená na digitální vzdělávání pro sociální posílení. Pracuje hlavně v oblastech souvisejících s inovativními postupy v digitálním vzdělávání pro sociální změny, digitálním sociálním softwarem a angažovaností žen, dospělých, migrantů a menšin. Polygonal provozuje komunitní centrum mládeže určené studentům a mladým lidem obecně. Naše vzdělávací jádro je e-learningová platforma, kterou používají tisíce studentů.

Více informací: www.polygonal.ngo

 

AKLUB

Centrum vzdělávání a poradenství AKLUB je vzdělávací a nezisková organizace z České republiky. AKLUB poskytuje vzdělávací programy a další služby třem různým cílovým skupinám:

1.Profesionálové a odborníci (učitelé, sociální pracovníci, sociální a kariérní poradci, psychologové, vedoucí seminářů, mladí koučové a odborníci ve společnostech).

2.Mladí lidé. Ve spolupráci se školami vyvíjíme nové nástroje pro vzdělávání a motivaci mladých lidí. Poskytujeme jim také poradenské služby a kariérní poradenství.

3.Znevýhodnění lidé (například nezaměstnaní, mladí lidé bez pracovní zkušenosti, zdravotně postižení, NEET, lidé ohroženi sociálním vyloučením, lidé nad 50 let, migranti atd.). Poskytujeme jim vzdělávací kurzy, integrační programy a poradenství, které jim pomáhají řešit různé životní situace.

Více informací: www.aklub.org

 

INFODEF

INFODEF, Institut pro podporu rozvoje a vzdělávání, je soukromé a nezávislé výzkumné, vývojové a inovační centrum, jehož posláním je navrhovat a provádět projekty, které přispívají k dosažení udržitelného a inkluzivního rozvoje prostřednictvím vzdělávání, kultury a inovací. Středisko, které španělské ministerstvo vědy uznává jako inovativní malé a střední podniky, navrhuje a vyvíjí inovativní nástroje, metodiky a služby, které reagují na současné sociální a ekonomické výzvy. Naším cílem je umožnit předvídání a podporu změn nezbytných k dosažení budoucích cílů a záměrů společnosti. 

INFODEF podporuje modernizaci vzdělávacích systémů a pedagogické inovace ve veřejných a soukromých vzdělávacích institucích na národní i evropské úrovni. Jednou z hlavních oblastí odborných znalostí INFODEF je návrh inovativních metodik a nástrojů na podporu práce odborníků zapojených do konkrétních cílových skupin, jako jsou mladí lidé, migranti, dospělí s nízkou kvalifikací, lidé se zdravotním postižením, vězni a další znevýhodněné skupiny.

More Information: www.infodef.es

 

Perspektiva budoucnosti

Future in Perspective, jednající jako koordinátor projektu, je soukromá společnost specializující se na oblasti vzdělávání a e-learningu, mediální produkce, strategického plánování a rozvoje podnikání. Prostřednictvím naší práce na národních projektech a projektech financovaných EU jsme zapojili a podpořili místní skupiny mládeže, komunity migrantů, starší osoby a jednotlivce, kteří chyběli ve vzdělávání, aby se znovu zapojili do poskytovatelů služeb a hlavního vzdělávacího a vzdělávacího programu. Máme odborné znalosti v oblasti podpory podniků na specializovaných trzích, jako jsou kreativní, kulturní a ekologická odvětví, při vývoji udržitelných obchodních modelů. Více informací: www.futureinperspective.com

Skills Elevation FHB

Skills Elevation FHB (Berlin) je malý a střední podnik založený v roce 2016, jehož posláním je poskytovat alternativní metodiku vzdělávání na podporu sociálního, emocionálního a kognitivního rozvoje marginalizovaných skupin a pedagogů v první linii za účelem integrace nových pedagogických přístupů do jejich každodenní praxe. Společnost se zavázala poskytovat kreativní prostor a „živou laboratoř“ pro vzdělávací inovace, experimentování a vývoj s cílem nabídnout nové metodiky a zdroje pro řešení přetrvávajících sociálních, ekonomických a integračních problémů, které se týkají všech členských států EU. FHB se zaměřuje na využití odborných znalostí, které jsou k dispozici pro návrh a výrobu nejmodernějších učebních a výukových materiálů s využitím open-source technologií pro neformální i neformální prostředí.

Více informací: www.skillselevationfhb.com

 

Rightchallenge

Rightchallenge je nevládní organizace, která si klade za cíl podporovat vzdělávání a odbornou přípravu jako prostředek sociálního začlenění. Věříme, že vzdělávání se musí zaměřit na celostní rozvoj všech lidí, aby je připravilo na účast ve všech dimenzích společnosti, jako je rodina, práce a volný čas. Jako organizace aktivně spolupracující s komunitou tedy poskytujeme poradenské služby a návrh osnov v oblasti vzdělávání dospělých a rozvoje komunity a podporujeme komunity ohrožené sociálním vyloučením pomocí dobrovolnických příležitostí a sociálně-vzdělávacích programů zaměřených na zlepšení digitálních a mediálních médií gramotnosti.

Více informací: www.rightchallenge.org

INNEO

Inneo je sdružení se sídlem v Řešově v jižním Polsku. Hlavní oblastí činnosti je poskytování školení a kariérního poradenství. Inneo má zkušenosti s poskytováním školení v oblastech, jako je školení počítačových služeb, řízení na trhu práce a podnikání. Byli jsme zapojeni do více než 20 projektů Erasmus + zaměřených především na podporu mladých lidí na trhu práce. Inneo má zkušenosti s vývojem školicích materiálů, prováděním výzkumu, šířením výsledků projektů, vývojem propagačních materiálů a editací audio-videa.

Více informací: www.inneo.org.pl

 

Polygonal

Polygonal je nezisková organizace založená ve venkovských oblastech na jihu Říma zaměřená na digitální vzdělávání pro sociální posílení. Pracuje hlavně v oblastech souvisejících s inovativními postupy v digitálním vzdělávání pro sociální změny, digitálním sociálním softwarem a angažovaností žen, dospělých, migrantů a menšin. Polygonal provozuje komunitní centrum mládeže určené studentům a mladým lidem obecně. Naše vzdělávací jádro je e-learningová platforma, kterou používají tisíce studentů.

Více informací: www.polygonal.ngo

 

AKLUB

Centrum vzdělávání a poradenství AKLUB je vzdělávací a nezisková organizace z České republiky. AKLUB poskytuje vzdělávací programy a další služby třem různým cílovým skupinám:

1.Profesionálové a odborníci (učitelé, sociální pracovníci, sociální a kariérní poradci, psychologové, vedoucí seminářů, mladí koučové a odborníci ve společnostech).

2.Mladí lidé. Ve spolupráci se školami vyvíjíme nové nástroje pro vzdělávání a motivaci mladých lidí. Poskytujeme jim také poradenské služby a kariérní poradenství.

3.Znevýhodnění lidé (například nezaměstnaní, mladí lidé bez pracovní zkušenosti, zdravotně postižení, NEET, lidé ohroženi sociálním vyloučením, lidé nad 50 let, migranti atd.). Poskytujeme jim vzdělávací kurzy, integrační programy a poradenství, které jim pomáhají řešit různé životní situace.

Více informací: www.aklub.org

 

INFODEF

INFODEF, Institut pro podporu rozvoje a vzdělávání, je soukromé a nezávislé výzkumné, vývojové a inovační centrum, jehož posláním je navrhovat a provádět projekty, které přispívají k dosažení udržitelného a inkluzivního rozvoje prostřednictvím vzdělávání, kultury a inovací. Středisko, které španělské ministerstvo vědy uznává jako inovativní malé a střední podniky, navrhuje a vyvíjí inovativní nástroje, metodiky a služby, které reagují na současné sociální a ekonomické výzvy. Naším cílem je umožnit předvídání a podporu změn nezbytných k dosažení budoucích cílů a záměrů společnosti. 

INFODEF podporuje modernizaci vzdělávacích systémů a pedagogické inovace ve veřejných a soukromých vzdělávacích institucích na národní i evropské úrovni. Jednou z hlavních oblastí odborných znalostí INFODEF je návrh inovativních metodik a nástrojů na podporu práce odborníků zapojených do konkrétních cílových skupin, jako jsou mladí lidé, migranti, dospělí s nízkou kvalifikací, lidé se zdravotním postižením, vězni a další znevýhodněné skupiny.

More Information: www.infodef.es

 

Novinky

Newsletter #1

Coming Soon

Newsletter #2

Coming Soon

Newsletter #3

Coming Soon

Newsletter #4

Coming Soon

Akce a workshopy

Komunitní mediální summity

Komunitní mediální summity se budou konat v červnu 2022, aby představily novou mediální infrastrukturu vytvořenou pro širší komunitu a povzbudily obyvatele k doplnění zdrojů pro mediální školení vyvinutých k vybudování jejich kapacity mediální gramotnosti, aby porozuměli falešným zprávám a jak s nimi účinně zacházet. Tyto summity budou neocenitelnou příležitostí pro projekt MEDIA HACKS sdílet výsledky projektu s místními obyvateli, dospělými a komunitními pedagogy a zúčastněnými stranami, které mají zájem o vytvoření vlastního komunitního mediálního rámce - budování komunity praxe v celé Evropě

Výměny informací pro pedagogy dospělých

Výměny informací pro pedagogy dospělých Výuka dospělých a komunitních pedagogů ke zmírnění hrozby falešných zpráv začíná budováním jejich vlastní digitální gramotnosti, aby věděli, jak ověřit mediální obsah a identifikovat mechanismy používané k šíření dezinformací a falešných zpráv. Pouze budováním vlastních dovedností v této oblasti budou pedagogové schopni podporovat další pedagogy v jejich místní oblasti a v celé komunitě, kde pracují na řešení této zákeřné hrozby. Třídenní tréninková akce bude pořádána v České republice a bude zahrnovat semináře, praktické školení představující kompletní sadu tréninkových zdrojů vyvinutých v rámci projektu.

Výměny informací pro občany

Projekt MEDIA HACKS nabídne členům místních komunitních týmů pro správu médií v celé Evropě příležitost přijet do Irska v květnu 2022, aby se podělili o své zkušenosti s komunitními médii a diskutovali o nejlepších přístupech, které je třeba použít při řízení moderování mediálního obsahu a budování digitální gramotnosti v komunitě. Rovněž budou prozkoumány možnosti budoucí výměny projektů osvědčených postupů v rámci programu Erasmus +.

Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.

Číslo projektu: 2020-1-IE01-KA204-066032

cs_CZCzech